Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie planuje wybudowanie kolejnej, trzeciej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na terenie powiatu tarnowskiego.

Tarnowska straż pożarna to obecnie dwie Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze przy ulicy Klikowskiej i Błonie w Tarnowie. Dodatkowo w miejscowości Siedliska w gminie Tuchów znajduje się Posterunek Czasowy JRG 2 w którym pełni służbę pięciu strażaków, do dyspozycji mają średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

I to właśnie na południu powiatu tarnowskiego, a dokładnie w Tuchowie kierownictwo Komendy chciałoby wybudować nową jednostkę, ten rejon zamieszkuje około 80 tysięcy osób. Jednym z powodów jest częsty problem z uzyskaniem odpowiedniego zabezpieczenia podczas akcji. Obsada Posterunku nie wystarczy, a jednostki OSP szczególnie przed południem nie są w pełni dyspozycyjne.

Z naszych analiz wynika, że jest ogromna potrzeba utworzenia tam samodzielnej jednostki – powiedział w rozmowie z serwisem tuchow.naszemiasto.pl bryg. Piotr Wójcik, zastępca komendanta miejskiego PSP w Tarnowie. Liczyłaby ona około 33 strażaków.

Niedawno strażacy skierowali do władz Tuchowa pismo, w którym proszą o wskazanie ewentualnej lokalizacji nowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Urząd Miejski zaproponował działkę przy ulicy Przemysłowej, spełnia ona wszystkie wymogi niezbędne do budowy tego typu obiektu. Kolejne pismo otrzymał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, kierownictwo tarnowskiej straży pożarnej zwróciło do gen. brygadiera Leszka Suskiego o zgodę na budowę nowej jednostki.

Zlokalizowanie trzeciej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Tuchowie podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko gminy Tuchów, ale całego regionu południowego powiatu tarnowskiego – podkreślił burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek.

Jeśli wszystko poszłoby dobrze budowa ‚trójki’ rozpoczęłaby się po 2020 roku. Szansą na sfinansowanie inwestycji jest kolejna edycja ‚Programu modernizacji’.

Na podstawie: tuchow.naszemiasto.pl Foto: KM PSP Tarnów

o autorze

Redakcja/Łukasz