W mijającym tygodniu szkoły Państwowej Straży Pożarnej zakończyły testy sprawności fizycznej. Sprawdziliśmy, jak poszło kandydatom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami test sprawności fizycznej do szkół Państwowej Straży Pożarnej składa się z biegu po kopercie, podciągania na drążku i próby wydolnościowej Beep test.

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej, która prowadzi nabór na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej do testu sprawności fizycznej przystąpiło lub zostało zakwalifikowanych 571 kandydatów, do dalszego etapu przeszło 209 osób, w tym dziewięć kobiet.

A jak to wyglądało w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa?

W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na 542 osoby zaliczyło 177, w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na 399 osób zaliczyło 120, a w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie na 456 osób wynik pozwalający przejść do dalszego etapu uzyskało 157 osób.

Teraz przed wszystkimi kandydatami sprawdzian z pływania.  

Foto. CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz