Strażacy z Warszawy w ubiegłym roku interweniowali 21 085 razy. W porównaniu z rokiem 2019 liczba zdarzeń wzrosła o ponad trzy tysiące.

Odnotowano 3380 miejscowych zagrożeń, 14 170 miejscowych zagrożeń i 3535 zdarzeń, które okazały się fałszywe.

Najbardziej ‘wyjazdową’ jednostką była jednostka ratowniczo – gaśnicza nr 3, która interweniowała 3047 razy. Na drugim miejscu znalazła się JRG 4 – 2666 interwencji, a na trzecim JRG 5 – 1596.

Jeśli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne to ich interwencje przedstawiają się następująco:

Foto. Wojciech Bedyński/KM PSP Warszawa 

o autorze

Redakcja/Łukasz