Gmina Cedry Wielkie prowadzi przetarg na dostawę sprzętu w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”.

W ramach postępowania przetargowego Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego w Cedrach Wielkich zostanie doposażone w drona z kamerami: światła dziennego i termowizyjną, cztery agregaty prądotwórcze na przyczepach, przedłużacze bębnowe, szperacz samochodowy i wyposażenie namiotów – lampy i nagrzewnice.

Z kolei Ochotnicze Straże Pożarne w Cedrach Wielkich i Koszwałach otrzymają po zestawie ratownictwa technicznego, każdy będzie składał się z agregatu, nożyc, rozpieracza ramieniowego i dwóch rozpieraczy kolumnowych, dwie motopompy o wydajności 1050 l/min każda, detektory przemiennego pola elektrycznego, podręczny sprzęt burzący i halogenowe szperacze samochodowe. OSP Cedry Wielkie otrzyma również kamerę termowizyjną.

Do Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego trafi 20 zapór przeciwpowodziowych trapezowych o długości 10 metrów każda, a na wyznaczonych budynkach umieszczone zostaną syreny alarmowe i zamontowany zostanie monitoring z rejestratorem w Gminnym Centrum Reagowania Kryzysowego.

Projekt ‘Bezpieczne Żuławy’ o wartości 3,7 mln zł realizowany jest od 2017 roku przez Powiat Gdański – Lider i gminy: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański i Stegna. Celem projektu jest zakup 257 sztuk specjalistycznego sprzętu dla 12 jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania na Żuławach Wiślanych. Realizacja zakończy się jeszcze w tym roku.

Foto. OSP Cedry Wielkie

o autorze

Redakcja/Łukasz