8 czerwca odbyły się ćwiczenia straży pożarnej na terenie placu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Bielskiej w Tychach.

Zakres ćwiczeń obejmował działania ratownicze w przypadku zasłabnięcia operatora żurawia wieżowego w kabinie maszyny roboczej na terenie placu budowy. Scenariusz ćwiczeń zakładał brak możliwości dotarcia do osoby poszkodowanej przy użyciu drabiny mechanicznej (ze względu na wysokość żurawia wieżowego oraz trudny teren placu budowy) i ewakuację osoby poszkodowanej do miejsca bezpiecznego na ziemi z wykorzystaniem technik linowych przy współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego.

Ważnym aspektem ćwiczeń było również dotarcie do osoby poszkodowanej znajdującej się w kabinie żurawia, ewakuacja tej osoby w miejsce umożliwiające wykonywanie medycznych działań ratowniczych, a także zabezpieczenie ratowników podczas prowadzonych działań na wysokości.

Celem ćwiczeń było:
Przypomnienie zasad BHP oraz zagrożeń występujących podczas działań ratowniczych prowadzonych na wysokości.

Przedstawienie charakterystyki żurawia wieżowego – m. in. budowa, sterowanie, stateczność, zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne.

Doskonalenie technik ratowniczych z zakresu ratownictwa wysokościowego – ze szczególnym uwzględnieniem:
– dotarcia ratowników do osoby znajdującej się na wysokości,
– zabezpieczenia ratowników podczas wykonywania czynności ratowniczych na wysokości,
– ewakuacji osoby poszkodowanej na wysokości z kabiny w miejsce umożliwiające wykonywanie medycznych działań ratowniczych,
– ewakuacji osoby poszkodowanej z wysokości w miejsce bezpieczne na ziemi z wykorzystaniem technik linowych.
– podnoszenie umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
– współpraca ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego w celu ewakuacji osoby poszkodowanej w miejsce bezpieczne na ziemi.

Około godziny 13 ćwiczenia zostały zakończone.

Źródło: 112Tychy.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz