Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podzielił dotację przeznaczoną dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W tym roku na realizację zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” czyli dotację KSRG w budżecie państwa zarezerwowano 83 mln 950 tysięcy złotych. W porównaniu z ubiegłym rokiem kwota wzrosła o 2 mln 840 tys. zł.

Podział dotacji według województw:

– dolnośląskie 6 mln zł
– kujawsko-pomorskie 4 mln 597 tys. zł
– lubelskie 4 mln 792 tys. zł
– lubuskie 2 mln 673 tys. zł
– łódzkie 5 mln 897 tys. zł
– małopolskie 7 mln 103 tys. zł
– mazowieckie 11 mln zł
– opolskie 2 mln 582 tys. zł
– podkarpackie 4 mln 928 tys. zł
– podlaskie 2 mln 935 tys. zł
– pomorskie 4 mln 856 tys. zł
– śląskie 8 mln 211 tys. zł
– świętokrzyskie 3 mln 441 tys. zł
– warmińsko-mazurskie 3 mln 577 tys. zł
– wielkopolskie 7 mln 779 tys. zł
– zachodniopomorskie 3 mln 574 tys. zł

Przy podziale środków dla poszczególnych województw była brana pod uwagę liczba jednostek włączonych do systemu według stanu z roku poprzedniego, liczba wyjazdów do pożarów i miejscowych zagrożeń, udział w zabezpieczeniu operacyjnym obszaru chronionego w poprzednim roku, liczba ludności w danym województwie i liczba powiatów w danym województwie.

W ubiegłym roku dzięki dotacji jednostki OSP zakupiły 257 jednostek sprzętu transportowego, z czego 30 ciężkich i 172 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Foto. www.facebook.com/pg/FRGrzesiekKwiatkowski

o autorze

Redakcja/Łukasz