8 stycznia w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej podpisano umowę z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii.

Umowa podpisana przez Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka i Dyrektora WIHE  płk. dr n. med. Adama Ziembę dotyczy zakresu prowadzenia analiz laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia biologicznego. Umowę zawarto na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 

Realizacja umowy wynika z zapisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z których wynika, że w celu dokonania ostatecznej weryfikacji niezidentyfikowanych przesyłek pod kątem możliwości wystąpienia zagrożenia biologicznego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zawiera stosowną umowę z laboratorium posiadającym możliwości badawcze w zakresie prowadzenia analiz laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia biologicznego – poinformował st. kpt. Krzysztof Batorski z Komendy Głównej PSP.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz