19 października w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

W tym roku do przysięgi przystąpiło 92 słuchaczy, w tym cztery kobiety. Po złożeniu ślubowania wszyscy zostali przyjęci w poczet kadetów Centralnej Szkoły PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Do Ślubowania na sztandar Centralnej Szkoły zostali wyróżnieni czterej słuchacze:

  • Grabis Sebastian,
  • Gromek Kamil,
  • Łapaj Gabriel,
  • Roszkiewicz Wojciech.

Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Ślubowanie na sztandar Szkoły ma szczególne znaczenie dla Was i waszych rodzin, które swoją obecnością nadają jej szczególną rangę. Pragnę, aby słowa składanego dzisiaj Ślubowania zapadły Wam głęboko w pamięć i w serca. Musicie mieć świadomość, że bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy – powiedział Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek.

Następnie błogosławieństwa kadetom udzieli Ks. st. kpt. Adam Glajcar – Ewangelicko-Augsburski Kapelan Strażaków w asyście Ks. mł. bryg. Józefa Urabana – Kapelana Strażaków woj. opolskiego oraz Kapelana Strażaków woj. śląskiego – Ks. Michała Palowskiego.

Uroczystość zakończyła defilada, w której oprócz kompanii szkolnych, kompanii ślubujących udział wzięła Orkiestra Dęta Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach na czele z kapelmistrzem asp. sztab. Waldemarem Skotarskim.

Foto. CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz