22 lutego 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej pożegnano odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Prorektora-Zastępcę Komendanta ds. operacyjnych SGSP st. bryg. mgr. inż. Grzegorza Bugaja.

Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, podziękował swojemu zastępcy za służbę i wkład pracy na rzecz rozwoju SGSP oraz życzył wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć.

W uroczystości uczestniczyli: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny i nadbryg. Krzysztof Hejduk, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Gonera, Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy st. bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski wraz z zastępcami i dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych, Rektor-Komendant SGSP wraz z kierownictwem i przedstawicielami społeczności akademickiej SGSP oraz reprezentanci innych służb.

Źródło: KG PSP

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl