Na osiedlu Kościelniki w Krakowie trwa budowa remizy dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Budowa trwa od jesieni ubiegłego roku. Wykonawca zadania zaczął od oczyszczenia terenu: rozebrany został murowany barak, blaszana wiata i garaż. Rozpoczęto roboty ziemne, a teren przygotowano pod wykonanie fundamentów.

Od wiosny, wykonawca ruszył z zasadniczymi pracami fundamentowymi. Następnie stawiane były kolejne ściany elewacyjne budynku oraz ścianki działowe. Kilka tygodni temu rozpoczął się montaż więźby dachowej. Ten etap prac jest mocno zaawansowany: część budynku – wieża strażnica jest już zadaszona, położono na niej nawet tynk. Przedstawiciele wykonawcy deklarują, że jeśli aura dopisze, dach powinien być gotowy na przełomie sierpnia i września. Równolegle dostarczane będą okna i drzwi tak, by jesienią można było zamknąć budynek i przystąpić do prac instalacyjnych i wykończeniowych wewnątrz.

Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich wszystkie prace powinny zostać zakończone w połowie 2019 roku.

Wartość inwestycji to blisko 3,5 mln zł, z czego w tegorocznym budżecie miasta zapisano 1 mln 750 tys. zł.

Foto. Zarząd Inwestycji Miejskich

o autorze

Redakcja/Łukasz