W najbliższych latach na łódzkim Widzewie w ramach ‘Programu modernizacji’ zostanie wybudowana nowa strażnica dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4.

Obecnie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi prowadzi postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów”. Zakres zamówienia obejmuje cztery etapy: pierwszy – wykonanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej i funkcjonalnej; drugi – opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę; trzeci – opracowanie projektu wykonawczego i pozostałych dokumentów projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, czwarty – pełnienie nadzoru autorskiego.

Firma, która wygra wykona niezbędną dokumentację na podstawie między innymi dokumentacji projektowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Legionowie i wytycznych Komendy Głównej PSP w sprawie ramowych wymagań funkjonalno-użytkowych obiektów strażnic PSP.

Nowa strażnica JRG 4 zostanie wybudowana przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego i będzie jednocześnie siedzibą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘ŁÓDŹ’.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023.

Foto. Sebastian Komorowski

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl