Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem z dnia 15 października powołał na terenie województwa plutony ratownicze.

Jak poinformował nasz serwis mł. bryg. Sławomir Brandt, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP plutony zapewniają możliwość samodzielnej realizacji standardowych działań ratowniczo-gaśniczych na poziomie podstawowym zgodnie z minimalnymi założeniami:

  • podanie skutecznych prądów gaśniczych w natarciu, o łącznej wydajności nominalnej wynoszącej minimum 1000 dm3/min,
  • zbudowanie magistrali zasilającej o łącznej długości minimum 500 m,
  • zbudowanie bufora wodnego o łącznej pojemności minimum 6000 dm3,
  • zbudowanie układu wypompowania wody zanieczyszczonej, o łącznej wydajności nominalnej 2000 dm3/min,
  • usuwanie powalonych drzew i innych elementów o konstrukcji drewnianej, metalowej lub betonowej,
  • realizację działań ratowniczo-gaśniczych na wysokości w zakresie podstawowym,
  • realizację czynności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Każdy pluton składa się z wydzielonych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Zazwyczaj są to trzy lub cztery samochody ratowniczo – gaśnicze OSP, jeden samochód JRG (np. drabina/podnośnik) i komponent dowodzenia.

Funkcję dowódcy plutonu zawsze pełni funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej.

W tej chwili w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego województwa wielkopolskiego wchodzą 32 plutony, które tworzą pięć kompani WOO.

Foto. KP PSP Złotów

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl