Na najbliższej sesji Rada Warszawy zajmie się podniesieniem ekwiwalentu pieniężnego druhom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na terenie Warszawy w tej chwili działa osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego trzy są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W ubiegłym roku druhowie brali udział w 941 zdarzeniach. Najwięcej interweniowały: OSP Wesoła – 439 interwencji, OSP Stara Miłosna – 313 i OSP Ursus – 173.

Wysokość ekwiwalentu dla warszawskich ochotników reguluje uchwała Rady Warszawy z marca 2009 roku. Za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych otrzymują 12 złotych, a za każdą godzinę udziału w szkoleniach organizowanych przez miasto i PSP 10 złotych.

Teraz ma to się zmienić. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przychyliła się do wniosku jednostek OSP i zaaprobowała podniesienie ekwiwalentu.

Na najbliższej sesji, która odbędzie się 27 lutego radni mają zająć się uchwałą, która zakłada, że druh otrzyma 20 złotych za godzinę udziału w akcji ratowniczo – gaśniczej i 18 złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniu zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub miasta.  

Środki na realizację uchwały zostały zabezpieczone w tegorocznym planie wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Jest również pozytywna opinia Skarbnika m.st. Warszawy.

Jeśli w najbliższych czwartek uchwała zostanie przyjęta, wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Foto. Facebook/OSP Wesoła

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl