Na najbliższej sesji Rada Warszawy zajmie się podniesieniem ekwiwalentu pieniężnego druhom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ostatnia podwyżka ekwiwalentu była w 2020 roku. Wtedy radni zdecydowali, że każdy druh za godzinę udziału w działaniach lub akcji otrzyma 20 zł, a za godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub miasto stołeczne Warszawa 18 zł.

Teraz planowana jest podwyżka jedynie ekwiwalentu za udział za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej. Druhowie otrzymają 22 złote.

Na terenie Warszawy działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Foto. OSP Ursus 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl