Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej dokonał zmiany na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce.

Z dniem 24 czerwca Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków komendanta mł. bryg. Leszkowi Kasińskiemu. Dotychczasowy komendant st. kpt. Przemysław Przęczek został powołany na stanowisko Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Jak można przeczytać na stronie komendy, Leszek Kasiński służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 2004 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2008 r. ukończył studia inżynierskie oraz został mianowany na pierwszy stopień oficerski. Skierowany do dalszej służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce zajmował kolejno stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, dowódcy zmiany oraz dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej. W 2010 roku ukończył niestacjonarne studia magisterskie drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Foto. PSP Wieliczka

o autorze

Redakcja/Łukasz