W dniach 18-19 kwietnia 2020 r. Grupa Doraźna Komendanta Głównego PSP ds. COVID-19 w SGSP przeprowadziła wizyty monitorujące w jednostkach organizacyjnych, wytypowanych na miejsca kwarantanny dla 176 podchorążych SGSP.

Grupa w składzie st. bryg. Rafał Jankowski, st. bryg. Tomasz Naczas i st. bryg. Cezary Dobrodziej wizytowali Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy, Ośrodek SP PSP w Tylnej Górze, Centralną Szkołę PSP w Częstochowie i Ośrodki Szkolenia KW PSP w Olsztynie i Pionkach.

Celem wyjazdu było zebranie informacji o aktualnej sytuacji pobytu podchorążych SGSP, sprawdzenie przygotowania i zabezpieczenia obiektów; ocena wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków pobytowych, zarówno dla podchorążych, jak i osób ich nadzorujących i ocena bieżących potrzeb i nastrojów psychofizycznych uczestników.

We wszystkich wizytowanych miejscach administratorzy obiektów w najwyższej jakości przygotowali zaplecze pobytowe, ze szczególnym uwzględnieniem reżimu sanitarnego, bezpieczeństwa obsługi i osób funkcjonujących w otoczeniu. Wdrożone rozwiązania, w ocenie grupy wizytującej, stanowią gwarancję bezpiecznego i komfortowego przebiegu kwarantanny. Potwierdzają to również informacje uzyskane od przedstawicieli podchorążych poddanych kwarantannie. Ich pozytywne nastroje wskazują na dobry kierunek przyjętych przez komendanta głównego PSP rozwiązań – informuje Komenda Główna PSP.

Foto. KG PSP 

o autorze

Redakcja/Łukasz