Wojewoda Mazowiecki podjął dzisiaj dziwną decyzję. Nie wyraził zgody na zorganizowanie uroczystości na Placu Piłsudskiego przez Związek OSP RP.

26 lutego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęło pismo od Wiesława Golańskiego, Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie zorganizowania 4 maja na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodów Dnia Strażaka, połączonych z wręczeniem i uhonorowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które w tym roku obchodzą 100-lecie istnienia.

Dzisiaj z upoważnienia Wojewody Dyrektorowi Golańskiemu odpowiedział Dyrektor Generalny, który poinformował, że Urząd nie wyraził zgody na zorganizowanie obchodów w tym terminie.

Związek chciał w ten sposób włączyć się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jest to dziwna decyzja. Dlaczego? Po prostu w tym terminie na Placu Piłsudskiego nie odbywają się żadne uroczystości. Obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja odbywają się tradycyjnie na Placu Zamkowym, a Centralny Dzień Strażaka połączony z promocją oficerską zaplanowano na sobotę, 5 maja.

Od stycznia plac Piłsudskiego decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa został przekazany w trwały zarząd wojewodzie, wcześniej wszelkie decyzje wydawały władze stolicy.

o autorze

Redakcja/Łukasz