Pułkownik Andrzej Nawrocki z dniem 3 października został oficjalnie powołany przez ministra obrony narodowej na stanowisko szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Andrzej Nawrocki jest magistrem inżynierem pożarnictwa, ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w stanach zagrożeń”. Po ukończeniu studiów dziennych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej podjął służbę w Okręgowym Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy, a następnie w Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy.

W latach 2016 – 2017 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Od listopada 2017 r. pełnił obowiązki  Szefa WOP.

W trakcie pełnienia obowiązków został awansowany do stopnia pułkownika.

Foto. WOP

o autorze

Redakcja/Łukasz