W tym roku w ramach montażu finansowego do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych trafi 314 samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Zakupy samochodów zostaną zrealizowane  przy dofinansowaniu:
• NFOŚiGW / WFOŚiGW – 60,7 mln zł,
• dotacji KSRG – 44,9 mln zł,
• dotacji MSWiA – 19,6 mln zł,
• środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.

Lista z podziałem na województwa przedstawia się następująco:

o autorze

Redakcja/Łukasz