W piątek 29 kwietnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów.

Do grona absolwentów SGSP dołączyło ponad 300 osób, które ukończyły studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, stacjonarne II stopnia, niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP otrzymując tytuł inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera lub magistra inżyniera pożarnictwa.

Wręczono również akty nadania stopnia młodszego kapitana oraz nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniające się prace dyplomowe oraz szczególny wkład pracy na rzecz SGSP np. poprzez aktywny udział w uczelnianych organizacjach studenckich.

Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podziękował wykładowcom, kadrze i studentom SGSP za wysiłek i pracę włożone w proces kształcenia. Zaznaczył, że absolwenci mundurowi, również jako oficerowie PSP, pełnią wyjątkową służbę w szczególnych okolicznościach.

Foto. KG PSP

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl