W dniach 24-28 maja br., w bazie centralnej lotnictwa Policji, na terenie lotniska Warszawa-Babice, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wraz ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie prowadzi wspólne szkolenia śmigłowcowe dla ratowników wysokościowych PSP i pilotów policyjnych z wykorzystaniem statków powietrznych Policji.

Powyższe szkolenia prowadzone są przez kadrę starszych instruktorów z Komendy Głównej PSP oraz Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy (JRG PSP Nr 7). W tok nauczania zostali włączeni również byli funkcjonariusze z ogromnym doświadczeniem i bardzo dużą liczbą wylatanych godzin, dzięki którym zajęcia teoretyczne i praktyczne stały się jeszcze bardziej atrakcyjne, a przekaz wiedzy osobom szkolonym bardziej optymalny.

W wyniku realizacji powyższych szkoleń Państwowa Straż Pożarna wzbogaci się o 4 starszych ratowników wysokościowych operatorów ksrg oraz 16 starszych ratowników wysokościowych ksrg przewidzianych do współpracy ze statkami powietrznymi.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją owocnej współpracy Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji i Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu na przestrzeni ostatniego roku udało się przeszkolić 36 ratowników wysokościowych PSP.

Dotychczas wypracowane mechanizmy pozwalają na zgrywanie załóg statków powietrznych Policji i ratowników wysokościowych PSP z terenu całego kraju podczas prowadzenia wspólnych działań ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych.

Ponadto podczas szkolenia praktycznego wykorzystywany jest system transmisji obrazu on-line z użyciem Bezzałogowych Statków Powietrznych, dzięki któremu możliwy jest bezpośredni streaming z miejsca akcji do Stanowiska Kierowania PSP. System oparty jest na centralnym serwerze zainstalowanym w Komendzie Głównej PSP i docelowo ma zostać wdrożony w całym kraju.

Źródło: KG PSP 

hdr

o autorze

Redakcja/Łukasz