Polskie Stronnictwo Ludowe idzie do wyborów pod własnym szyldem, na swoich listach ma przedstawicieli Zarządu Głównego ZOSP RP, prezesów, naczelników i zwykłych strażaków z małych miejscowości. Postanowiliśmy sprawdzić, co ludowcy obiecują strażakom.

„Rzeczpospolita Samorządowa”. Tak nazywa się program, z którym PSL zamierza wygrać wybory samorządowe, składa się z czternastu rozdziałów i przypomina trochę program przygotowany pod wybory… parlamentarne.

Rozdział dwunasty jest dedykowany Ochotniczym Strażom Pożarnych. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza chce obniżyć VAT na sprzęt pożarniczy z 23 do 8 procent, powrotu do obowiązującego wcześniej systemu wsparcia jednostek OSP, uwzględniającego podmiotowość Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, utworzenia ogólnopolskiego samorządowego programu budowy nowych i remontów istniejących już remiz, zwolnienia z podatku zbiórek i darowizn na OSP i aby badania lekarskie strażaków-ochotników były opłacane przez Narodowy Funduszu Zdrowia.

W tegorocznych wyborach samorządowych z list Polskiego Stronnictwa Ludowego startuje 445 kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz 16 272 kandydatów do rad gmin, miast, powiatów i sejmików.

o autorze

Redakcja/Łukasz