Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na liście znalazły się inwestycje związane z funkcjonowaniem jednostek OSP.

Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie odpowiednio do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie do 5 mln zł. Przekazane fundusze samorządy przekażą na budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych, obiektów sportowych, żłobków, przedszkoli, siłowni oraz budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Publikujemy listę projektów związanych z jednostkami OSP.

Podlaskie

Gmina Płaska – Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej – budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego – 3 800 000,00 zł

Gmina Rajgród – Budowa Remizy OSP – Świetlicy Wiejskiej w Mieczach – 1 530 000,00 zł

Gmina Szypliszki – Termomodernizacja budynku OSP we wsi Kaletnik – 3 213 000,00 zł

Gmina Czyże – Modernizacja remizo – świetlicy w Czyżach – 1 020 000,00 zł

Pomorskie

Gmina Suchy Dąb – Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Centrum Kulturalno-Społecznym w Suchym Dębie – 6 640 405,00 zł

Gmina Karsin – Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Karsin – 3 060 000,00 zł

Gmina Ustka – Budowa budynku OSP w Duninowie – 1 700 000,00 zł

Słupski Związek Powiatowo-Gminny Potęgowo – Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego – 7 815 000,00 zł

Śląskie

Gmina Bojszowy – Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – 3 060 000,00 zł

Gmina Przyrów – Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratowniczo-gaśnicze w Gminie Przyrów – 1 700 000,00 zł

Gmina Bestwina – Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince – 810 000,00 zł

Gmina Starcza – Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy – 3 289 073,00 zł

Gmina Wilkowice – Rozbudowa i przebudowa budynku “Domu Strażaka’ w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego placu biesiadnego oraz remont budynku zaplecza sceny – 4 300 000,00 zł

Gmina Miasto Jaworzno – Utworzenie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice – 5 000 000,00 zł

Gmina Świnna – Termomodernizacja budynków Szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Świnna – 4 995 000,00 zł

Miasto Kalety – Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach – 3 978 000,00 zł

Gmina Niegowa – Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo-świetlicy w sołectwie Łutowiec – 3 570 000,00 zł

Gmina Lelów – Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP LELÓW ZBYCZYCE na cele społeczne – 1 360 000,00 zł

Gmina Krupski Młyn – Przebudowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn – 467 500,00 zł

Świętokrzyskie

Gmina Klimontów – Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Konary o garaż jednostanowiskowy wraz z rozbiórką budynku garażowego oraz rozbudowa budynku remizy OSP w Klimontowie – 850 000,00 zł

Gmina Smyków – Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi – 4 080 000,00 zł

Warmińsko-Mazurskie

Gmina Purda – Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie – 3 000 000,00 zł

Gmina Jedwabno – Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć – 2 488 350,00 zł

Gmina Kurzętnik – Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem – 2 511 750,00 zł

Gmina Węgorzewo – Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach – 850 000,00 zł

Gmina Nowe Miasto Lubawskie – Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie – 4 950 000,00 zł

Gmina Dźwierzuty – Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. 659/2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej – II etap – 5 000 000,00 zł

Dolnośląskie

Gmina Miejska Zawidów – Budowa remizy OSP i adaptacja starej na miejsce spotkań młodzieży i miejską izbę pamięci – 3 655 000,00 zł

Gmina Jerzmanowa – Budowa remizy strażackiej w miejscowości Smardzów – 2 240 000,00 zł

Gmina Lubin – Budowa budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim – 4 500 000,00 zł

Kujawsko – Pomorskie

Gmina Topólka – Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba – 4 750 000,00 zł

Miasto i Gmina Łasin – Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP wraz ze świetlicami w Szonowie, Szynwałdzie i Zawdzie – 7 225 000,00 zł

Gmina Sadki – Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny – 2 295 000,00 zł

Gmina Brzozie – Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu – 5 600 000,00 zł

Lubelskie

Gmina Stary Zamość – Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno – kulturalne w miejscowości Podstary Zamość – 2 187 656,25 zł

Gmina Wilkołaz – Rozbudowa szkoły podstawowej w Rudniku Szlacheckim oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Wólce Rudnickiej – 7 735 000,00 zł

Gmina Gorzków Gorzków – Przebudowa remizy OSP w Gorzkowie-Osadzie wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 125 000,00 zł

Gmina Łabunie – Budowa garażu OSP w Wólce Łabuńskiej – 510 000,00 zł

Gmina Wąwolnica – Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP z dobudową garażu dla samochodu strażackiego w Wąwolnicy – 1 190 000,00 zł

Lubuskie

Gmina Lipinki Łużyckie – Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Ratowniczego wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – 3 060 000,00 zł

Gmina Lubniewice – Rozbudowa remizy głównej jednostki OSP w Lubniewicach – 630 000,00 zł

Gmina Stare Kurowo – Budowa remizy strażackiej OSP Łęgowo w gminie Stare Kurowo – 1 230 000,00 zł

Gmina Santok – Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj – 4 250 000,00 zł

Gmina Niegosławice – Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Niegosławice – 3 000 000,00 zł

Łódzkie

Gmina Goszczanów – Termomodernizacja budynku Remizy OSP Chlewo – 1 080 000,00 zł

Gmina Inowłódz –  Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz – 1 975 193,61 zł

Gmina Radomsko – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku straży OSP Strzałków wraz z budową parkingów – 4 250 000,00 zł

Gmina Czerniewice – Rozbudowa, nadbudowa wraz z częściową rozbiórką i przebudową OSP w Chociwiu – 2 086 290,28 zł

Gmina Pątnów – Przebudowa budynku OSP w Grębieniu – 1 241 000,00 zł

Gmina Jeżów – Termomodernizacja budynku OSP w Jeżowie – 1 260 000,00 zł

Gmina Skierniewice – Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mokrej Lewejwraz z budową centrum społecznego wsi – 8 415 000,00 zł

Małopolskie

Gmina Szczurowa – Modernizacja remiz strażackich z terenu gminy Szczurowa – 4 500 000,00 zł

Gmina Szczurowa – Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez budowę remizy strażackiej w miejscowości Szczurowa – 5 000 000,00 zł

Gmina Bochnia – Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówkach – 4 500 000,00 zł

Gmina Żabno – Zakup pojazdu 'Melex-elektryczny’ oraz średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla straży pożarnej obsługującej gminę Żabno i powiat Tarnowski – 855 000,00 zł

Gmina Radgoszcz –  Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja OSP Radgoszcz z otaczającą infrastrukturą – 3 500 000,00 zł

Gmina Kościelisko – Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia – 4 131 000,00 zł

Gmina Tuchów – Budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno- kulturalnych – 5 095 000,00 zł

Gmina Iwanowice – Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów – 5 950 000,00 zł

Gmina Radgoszcz – Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja OSP Radgoszcz z otaczającą infrastrukturą – 3 500 000,00 zł

Mazowieckie

Gmina Bieżuń – Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenie garażowe oraz budowa wieży z sygnalizatorem w Sławęcinie – 255 000,00 zł

Gmina Sterdyń – Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni – 2 550 000,00 zł

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą – Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą – 2 605 427,59 zł

Gmina Osieck – Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia – 1 445 000,00 zł

Gmina Rybno – Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej – strażnica OSP w Rybnie – 828 000,00 zł

Gmina Słubice – Budowa strażnicy OSP w miejscowości Słubice – 2 550 000,00 zł

Gmina Przyłęk – Przebudowa i rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Łagowie o klatkę schodową i pomieszczenia socjalne – 849 000,00 zł

Gmina Miejska Legionowo – Poprawa efektywności energetycznej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie oraz budowa i modernizacja elementów zagospodarowania terenu – 4 410 000,00 zł

Gmina Wiązowna – Modernizacja budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wiązowna wraz z wyposażeniem bojowym – 2 100 000,00 zł

Opolskie

Gmina Domaszowice – Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 1 700 000,00 z

Gmina Domaszowice – Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej – 6 375 000,00 zł

Podkarpackie

Gmina Zaklików – Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Miejskiego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaklikowie. 5 500 000,00 zł

Miasto i Gmina Sieniawa – Budowa remizo – świetlicy OSP w Leżachowie – 1 350 000,00 zł

Gmina Bircza – Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego – etap II – 4 250 000,00 zł

Wielkopolskie

Gmina Wielichowo – Budynek remizy OSP w Gradowicach – 984 567,22 zł

Gmina Ostroróg – Budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora oraz salą kinową – 4 208 778,00 zł

Gmina i Miasto Pyzdry – Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach – 847 025,00 zł

Gmina Rychwał – Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP w Rychwale – 3 659 250,00 zł

Miasto i Gmina Gołańcz – Budowa remizy OSP w Olesznie – 1 582 083,00 zł

Gmina i Miasto Tuliszków – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie – 2 000 000,00 zł

Gmina Gołuchów – Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie – 10 800 000,00 zł

Zachodniopomorskie

Gmina Krzęcin – Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie – 3 182 500,00 zł

Gmina Maszewo – Zmiana sposobu ogrzewania i oświetlenia w świetlicach wiejskich oraz w remizach OSP na terenie gminy Maszewo – 788 500,00 zł

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl