Po jedenastu latach poznańscy radni zdecydowali o podniesieniu ekwiwalentu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do tej pory druhowie z Poznania otrzymywali 14 złotych za jedną godzinę udziały w akcji i 7 złotych za godzinę udziału w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Teraz radni zdecydowali, że druhowie otrzymają 30 złotych za każdą rozpoczętą godzinę akcji i 18 złotych za każdą rozpoczętą godzinę szkoleń lub ćwiczeń.

Straciła moc uchwała Rady Miasta Poznania z marca 2011 roku. 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl