Do uzgodnień został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 24 września 2021 r. Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji.

W Państwowej Straży Pożarnej wielokrotność kwoty bazowej zostanie zwiększona o 0,419, z 3,754 do 4,173.

Taki poziom zapewni podwyżkę w wysokości 625 złotych na etat, a z nagrodą roczną 677 złotych.  

Foto. fb/Fotografia-Ratownicza M.K 112

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl