Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej przekazał kilka dni temu warszawskim strażakom sprzęt, który wcześniej należał do ‘mafii tytoniowej’.

Do strażaków z Warszawy trafił generator prądu, agregat prądotwórczy, kompresor powietrza i pompa próżniowa. Przedmioty zostały zabezpieczone w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją tytoniu i przekazane Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej m. st. Warszawy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Wartość przedmiotów to prawie sto tysięcy złotych. 

Przekazanie strażakom, zabezpieczonego od „mafii tytoniowej” sprzętu, było możliwe dzięki wprowadzonej 31.03.2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzony ustawą art. 232 b k.p.k. umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym – informuje Prokuratura Krajowa.

Foto. KM PSP Warszawa 

o autorze

Redakcja/Łukasz