Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zatwierdziła ‘Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami osobowymi z napędem elektrycznym’.

Zasady zostały opracowane przez zespół składający się z pięciu funkcjonariuszy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Foto. BMW

o autorze

Redakcja/Łukasz