W najbliższych dniach wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która dodała nowe zadania Ochotniczym Strażom Pożarnym. W ich realizacji pomoże Wam ‘Zestaw dydaktyczny dla OSP’.

Nowelizacja ustawy, która została już podpisana przez Prezydenta i oczekuje w tej chwili na ogłoszenie polega na dodaniu nowych zadań Ochotniczym Strażom Pożarnym. Poza akcjami ratowniczo – gaśniczymi to: organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Nowe zadania mogą być finansowane z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

W tegorocznym budżecie na realizację zadań rząd zamierza przeznaczyć 82 mln zł. Druhowie będą mogli się starać maksymalnie o pięć tysięcy złotych dotacji z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem komendantów wojewódzkich PSP. Do wniosku wymagana będzie opinia komendanta powiatowego/miejskiego.

Ciekawym rozwiązaniem ułatwiającym realizację tych zadań  jest „Zestaw dydaktyczny dla OSP„. Ma on przede wszystkim służyć druhom do prowadzenia szkoleń oraz innych przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  Zestaw dydaktyczny ułatwi Wam prowadzenie szkoleń oraz  przedsięwzięć propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zawartość zestawu:

  • Drukowany podręcznik do prowadzenia szkoleń dla mieszkańców. Czytelne opracowanie w formie kart informujących o zagrożeniu, zasadach odpowiedniego reagowania i tego, co należy zapamiętać. Podręcznik omawia 14 najczęściej występujących zagrożeń pożarowych, z podziałem na pory roku.
  • Pendrive USB z materiałami dydaktycznymi w wersji elektrycznej.

Dodatkowe pomoce dydaktyczne:

  • Gaśnica domowa do grup pożarów ABF
  • Gaśnica samochodowa typu GP I z BC/MP
  • Koc gaśniczy
  • Czujka dymu
  • Czujnik tlenku węgla
  • Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa
  • Strażacka kamera termowizyjna Seek Thermal FirePRO
  • Waliza transportowa

o autorze

Redakcja