Niektórzy pytają, co z tym tańszym świadectwem dopuszczenia CNBOP dla używanych wozów strażackich? Sprawdziliśmy!

Pod koniec lutego do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Projekt zakłada nowelizację kilku ustaw, w tym ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Zapisy dotyczą wprowadzenia do użytkowania samochodów ratowniczo – gaśniczych sprowadzanych z zagranicy.

Wozy strażackie używane, sprowadzane z zagranicy, nie będą poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej jako mniej sformalizowanej procedurze potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań dla pojazdów używanych do celów specjalnych, a konkretnie do celów ochrony przeciwpożarowej. Pozostawiono, jednakże możliwość uzyskania przez pojazd używany dopuszczenia w sytuacji, gdy wnioskodawca będzie sobie tego życzył, gdyż wówczas decydującym będzie treść jego wniosku.

Pomimo pandemii koronawirusa prace na projektem ustawy trwają, swoje uwagi przekazały związki zawodowe, a ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji kilka dni temu odniosło się do nich, część uwzględniając.

Jak informuje Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN, w najbliższym czasie projekt ma trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Według zapewnień Minister Mariusz Kamiński ma zabiegać o to, żeby ustawa weszła w życie w lipcu br.

Wydanie opinii technicznej według Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka ma kosztować 7-8 tysięcy złotych.

o autorze

Redakcja/Łukasz