Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski dokonał dzisiaj zmiany na stanowisku dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Z dniem 13 marca Komendant Główny PSP odwołał ze stanowiska dyrektora KCKRiOL st. bryg. Włodzimierza Błaszczyńskiego. Zastąpi go bryg. Paweł Leszko, dotychczasowy zastępca dyrektora Centrum.

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności odpowiedzialne jest m.in. za kierowanie KSRG i ochroną ludności, koordynowanie działaniami ratowniczymi, których rozmiar i zasięg przekracza możliwości ratownicze województwa oraz organizowanie i kierowanie działaniami centralnego odwodu operacyjnego.

To nie jedyne zmiany w kierownictwie Komendy Głównej PSP.

Komendant Główny odwołał ze stanowiska Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego bryg. Mariusza Mojka i powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Głównej PSP.

Z dniem 9 marca st. bryg. Edward Pruski został pełniącym obowiązki dyrektora Biura Logistyki w Komendzie Głównej PSP.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl