Kapitan Dawid Kalinowski został pełniącym obowiązki Komendanta Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie.

Uroczysta zbiórka odbyła się 29 czerwca, wzięli w niej udział: Komendant Centrum Szkolenia Logistyki oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Świeciu oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Zbiórkę rozpoczęto od wręczenia wyróżniającym się żołnierzom pełniącym służbę w Centrum medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Medale wręczali Komendant CSLog. w Grupie oraz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dalszej części nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków przez dotychczasowego Komendanta Szkoły Specjalistów Pożarnictwa ppłk Grzegorza Gracza jego zastępcy kpt. Dawidowi Kalinowskiemu.

Grzegorz Gracz został 1 lipca Szefem Delegatury WOP w Gdyni. 

Szkoła Specjalistów Pożarnictwa przygotowuje żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych na potrzeby Sił Zbrojnych. Podlega bezpośrednio Komendantowi Centrum Szkolenia Logistyki.

Foto. WOP

o autorze

Redakcja/Łukasz