Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak powołał zespół, którego zadaniem jest opracowanie zmian w wymaganiach funkcjonalno-użytkowych i normach należności przedmiotów umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Zadaniem zespołu jest opracowanie zmian umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności wprowadzenie nowego wzoru ubrania koszarowego i służbowego.

Zmiany Andrzej Bartkowiak zapowiedział w trakcie ostatniego wywiadu dla Przeglądu Pożarniczego.

Jeśli tylko powstanie kolejna ustawa modernizacyjna, będziemy chcieli do niej wpisać zmianę umundurowania koszarowego. Należy się nam ona po tylu latach, zwłaszcza że do dyspozycji mamy całkiem nowe materiały, bardziej komfortowe. Mundury wyjściowe uważam za eleganckie. Wiem, że inni nam ich zazdroszczą. Możemy się pochylić nad jakością materiałów, z których są zrobione, ale to nie jest dla mnie priorytet – powiedział Komendant.

Pracami zespołu kieruje Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie z początkiem 2021 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz