Od lipca br. zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i SOP. Funkcjonariusze otrzymają także pełnopłatne nadgodziny – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych przygotowało MSWiA. Został on zaakceptowany na etapie uzgodnień międzyresortowych. Był także przedmiotem konsultacji ze związkami zawodowymi. 27 czerwca projektem zajął się Komitet Stały Rady Ministrów. Resort planuje, że na najbliższym posiedzeniu projektem zajmie się Rada Ministrów, co pozwoli na jego uchwalenie podczas lipcowego posiedzenia Sejmu. Oznacza to, że wszystkie uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych, objęte porozumieniem ze związkami zawodowymi służb mundurowych zostaną wprowadzone. Ich realizacja wynikająca z zapisów ustawy nastąpi z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.

W listopadzie ubiegłego roku MSWiA i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Zapis ten będzie dotyczył funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Oznacza to, że pierwsi funkcjonariusze, którzy skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli przejść na emeryturę w 2037 r.

Od lipca br. zostanie także wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl