Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt wprowadza tylko jedną zmianę w rozporządzeniu MSWiA w sprawie umundurowania strażaków PSP z 30 listopada 2005 roku. Dokładnie w paragrafie 13 ustęp 26.

Obecnie brzmi on tak:

Ubranie specjalne o konstrukcji wielowarstwowej składa się z kurtki o długości ¾ i spodni. Tkanina zewnętrzna w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym.

1) kurtka powinna zachodzić na spodnie. Kołnierz kurtki w formie stójki. Rękawy szerokie. W dolnej części kurtki dwie kiszenie kryte patkami, a w górnej prawej części, kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem. W górnej lewej części kurtki pod plisą kryjącą zamek znajduje się kieszeń wpuszczana. Kurtka oznaczona układem taśm ostrzegawczych;

2) spodnie długie z szelkami. Nogawki szerokie i proste. Spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych.

W nowym rozporządzeniu otrzymuje nowe brzmienie:

Ubranie specjalne składa z kurtki, spodni i kurtki lekkiej. Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym, czarnym lub ciemnogranatowym:

1) kurtka o konstrukcji wielowarstwowej i kurka lekka o konstrukcji jednowarstwowej powinny zachodzić na spodnie. Kołnierze kurtek w formie stójki. Rękawy kurtek szerokie. W górnej części kurtek dwie kieszenie, a w dolnej części kurtek dwie kieszenie wpuszczane kryte patkami. Kurtki oznaczone układem taśm ostrzegawczych;

2) spodnie długie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami. Nogawki szerokie. Spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych.

Zmiany obejmą prawie 27 tysięcy strażaków. Wyliczono, że koszt całkowity nowego ubrania specjalnego wyniesie 3800 zł, z czego kurtka i spodnie – 3200 zł, kurtka lekka – 600 zł. Wprowadzenie nowego umundurowania w Państwowej Straży Pożarnej oszacowano na 96,5 mln zł, środki na ten cel mają pochodzić w całości z budżetu państwa w ramach ‘Programu modernizacji’.

Rozporządzenie prawdopodobnie wejdzie w życie w pierwszej połowie bieżącego roku.

Co z obecnym umundurowaniem? 

Strażacy będą mogli nosić umundurowanie według starego wzoru do wyczerpania zapasów magazynowych lub zużycia, jednak nie dłużej niż do końca 2027 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl