W środę 20 maja w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie MSWiA w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

Do tej pory – zgodnie z rozporządzeniem z 1997 roku – strażak Państwowej Straży Pożarnej w czasie swojej służby posiadał trzy dokumenty: legitymacje służbową, książkę świadczeń lekarskich i książkę zdrowia.

W znowelizowanym rozporządzeniu znalazł się zapis, że strażak bezpośrednio po mianowaniu otrzymuje jedynie legitymację służbową, dotyczy to również strażaków w służbie kandydackiej.

Jednocześnie usunięto załączniki dotyczące książki świadczeń lekarskich i książki zdrowia.

Jak poinformował resort w uzasadnieniu, zmiany mają na celu uporządkowanie i dostosowanie przepisów do zmian jakie zaszły w zakresie organizacji służby zdrowia i organizacji komendy wojewódzkich PSP.   

Znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie 4 czerwca br.

o autorze

Redakcja/Łukasz