Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przyjął uchwałę w sprawie zmiany regulaminu umundurowania.

W regulaminie umundurowania zostały wprowadzone następujące zmiany:

1) W rozdziale I pkt 6 o treści:

Odzież specjalistyczną dla strażaków obejmują:

Odzież ochronną (środki ochrony indywidualnej), w której podstawowy skład wchodzą:
a) ubrania specjalne (ochronne) dwuczęściowe,
b) rękawice strażackie,
c) kominiarka strażacka,
d) buty specjalne,
e) hełm strażacki.

Odzież specjalną, w której podstawowy skład wchodzą:

a) ubranie koszarowe,
b) bluza polarowa,
c) kurtka typu softshell,
d) organizacyjna koszulka polo.

Otrzymuje nowe brzmienie:

Odzież specjalistyczną dla strażaków obejmującą:

Odzież ochronną (środki ochrony indywidualnej), w której podstawowy skład wchodzą:
a) ubranie ochronne dwuczęściowe ciężkie w kolorze granatowym (EN 469),
b) ubranie ochronne dwuczęściowe lekkie w kolorze żółtym w odcieniu gold (EN 15614),
c) ubranie trzyczęściowe zgodne z rozporządzeniem MSWiA z 20 czerwca 2007 r. (opcjonalnie)
d) rękawice strażackie (EN 659),
e) rękawice ochronne (EN 388),
f) kominiarka strażacka (EN 13911),
g) buty strażackie (EN 15090, EN 50321),
h) hełm strażacki bojowy (EN 448),
i) hełm strażacki lekki (EN 16471, EN 16473).

Odzież specjalną, w której podstawowy skład wchodzą:

a) ubranie koszarowe,
b) bluza polarowa,
c) kurtka typu softshell,
d) organizacyjna koszulka polo.

2) w rozdziale I w pkt 6.4.

6.4.1 Wzory odzieży ochronnej zawiera załącznik:

– nr 6 – ubranie specjalne – ochronne.

6.4.2 Wzory odzieży specjalnej zawierają załączniki:

– nr 7a – ubranie koszarowe,
– nr 7b – bluza polarowa,
– nr 7c – kurtka typu „softshell,
– nr 7d – organizacyjna koszulka polo.

Otrzymuje brzmienie:

6.4.1 Wzory odzieży ochronnej zawiera załącznik:

– nr 6 – ubranie ochronne dwuczęściowe ciężkie,
– nr 6a – ubranie ochronne dwuczęściowe lekkie,

6.4.2 Wzory odzieży specjalnej zawierają załączniki:

– nr 7a – ubranie koszarowe,
– nr 7b – bluza polarowa,
– nr 7c – kurtka typu „softshell,
– nr 7d – organizacyjna koszulka polo.

o autorze

Redakcja/Łukasz