Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP skierował do druhów OSP prośbę w której prosi o włączenie jutro syren alarmowych.

W obliczu ostatnich wydarzeń, które niezmiernie dotknęły Gdańsk i nas Wszystkich, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się do Was z prośbą, abyśmy 19 stycznia 2019 r. w samo południe przyłączyli się do upamiętnienia Ś.P. Prezydenta Pawła Adamowicza – napisał Waldemar Pawlak.

Sygnał syreny trwający minutę niech będzie wyrazem hołdu Wielkiemu Patriocie oraz solidarności z bólem Jego Rodziny, Przyjaciół i Bliskich.

Opublikowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP Piątek, 18 stycznia 2019

Foto. jeleniagora998.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz