Rada Warszawy jednogłośnie zdecydowała o zwiększeniu ekwiwalentu pieniężnego dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obecną wysokość ekwiwalentu dla warszawskich ochotników reguluje uchwała Rady Warszawy z marca 2009 roku. Za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych otrzymują 12 złotych, a za każdą godzinę udziału w szkoleniach organizowanych przez miasto i PSP 10 złotych.

Po wejściu w życie nowej uchwały – czyli 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego – druhowie otrzymają 20 złotych za godzinę udziału w akcji i 18 złotych za udział w szkoleniu.

Środki na realizację uchwały zostały zabezpieczone w tegorocznym planie wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Na terenie Warszawy w tej chwili działa osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego trzy są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W ubiegłym roku druhowie brali udział w 941 zdarzeniach. Najwięcej interweniowały: OSP Wesoła – 439 interwencji, OSP Stara Miłosna – 313 i OSP Ursus – 173.

Foto. Facebook/OSP Wesoła

o autorze

Redakcja/Łukasz