Kolejne zwierzę cierpi przez głupotę i bezmyślność człowieka. Na Facebooku opublikowano film, który powinni zobaczyć wszyscy.

https://www.facebook.com/piotr.sierlecki/videos/pcb.2105498966160500/2105497166160680/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBYtFTp1rHThj0cpPgZZFyweuJv8HPFY_Cvj3z4tB_m-IclpapmqmHnAJoFCe_msBVZ8wqF51oyIr-k&__xts__[0]=68.ARCT9vUDTmP5fqIqz1Gwr8eTFhhXN-62wzwBw3CM08vTX9qq6xiHATKyOpb2oIwRcmtdFKoXRacR7UjqvOfJkqxqjjDud0TZ0TZannBGvr1CiHhfjL4vyCuLbEsIyonZSUceNH7zyrlbgjM9zsw3X4d69ZvXVBaVQxycO8jnOb-d9p5tsoOaa7lPZkiTc5u3NLqd9S8_nm2cwpLoe2Jc5OfdEvOPxoUc2FF9l6JaYMeIIM20H8oSAEP_c1rA5wyl-fhuhLempDHCESIhvP-ZMtkhEExgxw2f1YZIpg44M-mnUorWaV2z0M7zNQbqTNVbVZC9Vad2MvI6Ee_VKgZAAf9AnZE_BQxFL9d8qxNzGdstTtj0VaseRsbW-LM

o autorze

Redakcja/Łukasz