Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak złożył świąteczne życzenia wszystkich strażakom.

o autorze

Redakcja/Łukasz