Międzyregionalna Podlaska Sekcja Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’ podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej.

Decyzja została podjęta w poniedziałek 10 września podczas Walnego Zebrania Delegatów Podlaskiej Sekcji.

Strażacy domagają się między innymi:

  • Zachowania przez funkcjonariuszy 100% uposażenia w przypadku absencji chorobowej nieprzekraczającej 30 dni w roku;
  • Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (wliczenie w podstawę emerytury pracy cywilnej);
  • Urealnienie środków przeznaczanych na ponadnormatywny czas służby strażaków, oraz doprowadzenia do pełnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe;
  • Zwiększenia środków na wynagrodzenia w roku 2019 ponad planowane środki w ustawie modernizacyjnej tak dla funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych, co najmniej o wartość waloryzacji zaproponowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” dla sfery budżetowej;
  • Zmiany Rozporządzenia MSWiA w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP w zakresie m.in rozliczania czasu służby na szkoleniach oraz dostosowania przepisu do obowiązujących uregulowań w zakresie służb w dni świąteczne (Święto Trzech Króli);
  • Zmiana Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 ws. stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP, poprzez dodanie tzw. stanowisk łamanych dla funkcjonariuszy w grupach zaszeregowania;
  • Wprowadzenie rekompensaty za czas pełnienia dyżurów domowych.

W trakcie zebrania Przewodniczący MPSP Maciej Łozowski poinformował Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Wendta o decyzji w sprawie akcji protestacyjnej. Komendant wyraził zrozumienie dla postulatów naszego związku poprosił jednak o to aby ewentualne formy protestu nie dotknęły społeczeństwa.

Kilka dni wcześniej podobną uchwałę przyjęła Mazowiecka Sekcja Pożarnictwa.

Strażacy z Mazowsza przyłączyli się do protestu

Foto. KSP ‘S’

o autorze

Redakcja/Łukasz