Mazowiecka Międzyregionalna Sekcja Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’ podjęła decyzję o ogłoszeniu akcji protestacyjnej.

Stosowna uchwała została przyjęta 5 września podczas Walnego Zjazdu Delegatów Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’.

Strażacy domagają się między innymi zachowania przez funkcjonariuszy 100% uposażenia w przypadku absencji chorobowej nieprzekraczającej 30 dni w roku, zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 31 grudnia 2002 r. ze statusem przyjętych przed tą datą w zakresie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, wzrostu uposażeń o 650 zł od 2019 r., odmrożenia waloryzacji uposażeń i doprowadzenie do zapełnienia wszystkich wolnych stanowisk z uwagi na braki kadrowe.

Tego samego dnia Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjął decyzję o przeprowadzeniu 2 października manifestacji w Warszawie.

Mundurowi wyjdą na ulicę

Foto. KSP NSZZ Solidarność

o autorze

Redakcja/Łukasz