Podczas ostatniego spotkania funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zasugerowali przedstawicielom spółki Centralny Port Komunikacyjny powołanie Zakładowej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania eksperci spółki przedstawili koncepcję dotyczącą planowanej budowy węzła przesiadkowego w odległości 37 km na zachód od Warszawy w kierunku Łodzi, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy.  W ramach tego projektu, na obszarze ok. 3 000 hektarów ma zostać wybudowany „Port Solidarność”, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie – informuje Komenda Główna PSP.

Omówiono również planowane dofinansowanie zakupu samochodów i wyposażenia dla jednostek OSP i PSP, które znajdują się na terenie lub w pobliżu planowanej inwestycji. To siedem Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych i 282 jednostki OSP, w tym 109 w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

Rząd chce ruszyć z budową CPK już w przyszłym roku. Szacuje się, że przy budowie może pracować około 20 tysięcy osób.

Przedstawiciele Komendanta Głównego PSP zwrócili szczególną uwagę na potencjalne, ogromne zagrożenia wynikające ze skali inwestycji, a także samego procesu przygotowywania otoczenia CPK. Podkreślono niebezpieczeństwa, które mogą wyniknąć podczas transportu i dostarczania materiałów budowlanych i pędnych, w trakcie trwania budowy i docelowego funkcjonowania lotniska i inwestycji mu towarzyszących.

Przedstawicielom CPK zasugerowano zaplanowanie w budżecie spółki gwarancji finansowej na potrzeby powołania Zakładowej Straż Pożarna obsługującej teren budowy, na fundamentach której docelowo powstałaby Lotniskowa Służba Ratownicza zabezpieczająca „Port Solidarność”.

Centralny Port Komunikacji ma zapewniać 9 lub 10 kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska. Obecnie 9 kategorię posiada Lotnisko Chopina w Warszawie.

Foto. KG PSP

 

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl