Komenda Miejska PSP w Gliwicach wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na sprzedaż zniszczonego wozu strażackiego.

Pod koniec marca gliwicka straż pożarna ogłosiła postępowanie przetargowe na sprzedaż ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Scania P380 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Gliwicach, który w lipcu ubiegłego roku jadąc do zdarzenia przewrócił się na bok.

Cena wywoławcza wozu wynosiła 73 200 złotych. Do 15 kwietnia osoby i firmy, które chcą wziąć udział w przetargu muszą wnieść wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej, czyli 7320 zł i złożyć pisemną ofertę na formularzu ofertowym.

Do Komendy Miejskiej wpłynęły cztery oferty, za najkorzystniejszą uznaną złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Podwilku  w powiecie nowotarskim. Jej wartość to 162 500 zł.

Pozostali oferenci zaproponowali 86 100 zł, 86 560 zł i 121 200 zł.

Komenda Miejska pozbywa się zniszczonej Scanii

Jakie będą dalsze losy GCBA z Gliwic? Sprawdziliśmy!

Foto. Jakub Balant

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl