Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ogłosiła dzisiaj przetarg na dostawę kolejnych wozów. To będzie dobry rok dla warszawskich strażaków.

Przedmiotem postępowania jest dostawa czterech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych na podwoziu z napędem 4×2, silnikiem o mocy minimum 300 kW i kabiną brygadową. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję w układzie skrytek 3+3+1, dach w formie podestu roboczego.

Każdy samochód powinien posiadać zbiornik wody o pojemności 5000 – 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 1600 l/min, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, przyciągarkę o sile uciągu min. 80 kN, cztery kasetony do przenoszenia węży i plecak PSP R1 bez wyposażenia, na pozostały sprzęt należy wykonać mocowania.

Samochody należy dostarczyć do końca listopada.

To drugi przetarg warszawskiej straży pożarnej, o pierwszym pisaliśmy tutaj:

Warszawska straż pożarna kupuje wozy strażackie

o autorze

Redakcja/Łukasz