W tym roku szkoły Państwowej Straży Pożarnej zamierzają przyjąć mniej osób na Dzienne Studium Aspirantów.

Na Dzienne Studium Aspirantów obecnie rekrutacje prowadzą trzy szkoły. To Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Krakowie oraz Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Każdego roku wolnych było 90 miejsc w każdej szkole. Teraz zdecydowano o zmniejszeniu tej liczby o jedną trzecią. Wolnych jest 60 miejsc.

Po czterech semestrach nauki i pozytywnym wyniku egzaminu osoby przyjęte otrzymają tytuł technika pożarnictwa, który umożliwia otrzymanie stopnia młodszego aspiranta.

Komenda Główna PSP w przyszłości planuje zmniejszyć liczbę podchorążych na studiach dziennych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

SGSP. Akademia i mniej podchorążych

Foto. Łukasz Rutkowski

 

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl