W marcu Komendant Główny PSP dokonał zmian w normach eksploatacji sprzętu transportowego Państwowej Straż Pożarnej.

Do tej pory średnie samochody ratowniczo – gaśnicze mogły być użytkowane w Państwowej Straży Pożarnej minimum dwanaście lat, teraz jest to minimum osiem lat.

Z kolei ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze można było użytkować minimum piętnaście lat, teraz będzie to dziesięć lat.

Pozostałe normy pozostały bez zmian.

Normy eksploatacyjne pojazdów PSP

 

o autorze

Redakcja/Łukasz