We wtorek 4 września w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie odbyło się podpisanie umowy na budowę strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Rzeszowie.

Umowa została podpisana pomiędzy Komendantem Miejskim PSP w Rzeszowie bryg. Tomaszem Baranem a Wiceprezesem Zarządu firmy Baudziedzic Marcinem Baranem.

Strażnica zlokalizowana będzie w północno-zachodniej części Rzeszowa na działce o powierzchni blisko dwóch hektarów pomiędzy ulicą Inwestycyjną, a Dworzysko. Blisko skrzyżowania krajowej ’94’ z ekspresową ’19’.

Będzie to budynek składający się m.in. z części administracyjno-biurowej, podziału bojowego, hali garażowej, części magazynowo- warsztatowej, stacji obsługi ODO przeznaczonej do prowadzenia przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony chemicznej, myjni samochodów pożarniczych, sali szkoleniowej przeznaczonej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP, która jednocześnie będzie przystosowana do pełnienia funkcji rezerwowego stanowiska kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, sali edukacyjnej OGNIK oraz komory dymowej.

Hala garażowa będzie posiadała 16 stanowisk, z czego 12 na samochody ratowniczo – gaśnicze. Na wyposażeniu ma znaleźć się m.in. średni i ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z modułem proszkowym, drabina lub podnośnik, ciężki samochód ratownictwa technicznego, ciężki samochód ratownictwa drogowego, nośnik kontenerów, samochód operacyjny, samochód rozpoznawczo – ratowniczym, autobus, cztery kontenery i przyczepy.

Pozostałe obiekty tj. budynek wspinalni służący m.in. do ćwiczenia technik alpinistycznych oraz suszenia węży strażackich, bieżnia oraz boisko sportowe realizowane będą na podstawie odrębnych procedur przetargowych w miarę pozyskanych przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie.

Wartość inwestycji, która powinna zakończyć się w 2020 roku to 14 mln 920 tys. złotych, środki pochodzą z budżetów: państwa, wojewody podkarpackiego, marszałka województwa podkarpackiego, miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego i Komendy Głównej PSP.

W Rzeszowie powstanie nowa Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

o autorze

Redakcja/Łukasz