Rodzina ppłk. w st. spocz. Antoniego Maksymowicza, wieloletniego Komendanta Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim otrzymała odpowiedź z Komendy Głównej PSP w sprawie asysty honorowej podczas uroczystości pogrzebowych.

4 października w wieku 90 lat zmarł ppłk. w st. spocz. Antoni Maksymowicz – Komendant Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w latach 1956-1990 i zasłużony działacz społeczny. Za swoją służbę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzina Komendanta skierowała pismo do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pismo, w którym zwraca się z prośbą o przydzielenie asysty honorowej podczas uroczystości pogrzebowych. Niestety, Komendant Wojewódzki odmówił. Więcej pisaliśmy tutaj:

Pismo z prośbą o pomoc rodzina wysłała również do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu Leszka Suskiego odpowiedział bryg. Tomasz Kołodziejczyk – Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP, który poinformował, że przytoczone przez rodzinę zmarłego przepisy nie mają charakteru obligatoryjnego, a jedynie fakultatywny, a decyzja Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP została podjęta w oparciu o istniejące możliwości organizacyjne i kadrowe KP PSP w Krośnie Odrzańskim.

Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Andrzej Kaźmierak otrzymał polecenie osobistego kontaktu z rodziną w celu omówienia szczegółów udziału delegacji Komendy w pogrzebie.

Uroczystości pogrzebowe ppłk. w st. spocz. Antoniego Maksymowicza odbędą się jutro w Krośnie Odrzańskim. Pomocy rodzinie nie odmówiła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, która weźmie udział w uroczystościach.

o autorze

Redakcja/Łukasz