Posłowie zdecydowali, że obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw trafi do sejmowych komisji.

Projekt zakłada, że osoba, która była co najmniej 10 lat członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej otrzyma dodatek do emerytury w wysokości 20 złotych za każdy udokumentowany rok, podczas którego brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Odpowiednie zaświadczenie wydawałby wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek ubezpieczonego.

Posłowie na dzisiejszym posiedzeniu zdecydowali, że projekt ustawy trafi do Komisji Finansów Publicznych i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Za głosowało 375 posłów, przeciw było 78, a dwóch się wstrzymało. Jednocześnie Sejm odrzucił wniosek, żeby skierować projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Wraca temat dodatku do emerytur druhów OSP

o autorze

Redakcja/Łukasz